Točnost umetanja ležaja

1.  Radijalni interna l čišćenja umetanja ležajeva

2.  Točnost vanjskih prstenova

3.  Točnost unutarnjih prstenova


Točnost ležaja u kućištu

1.  Tolerancija sfernog promjera provrta kućišta

tolerancije-of-kuglastog-provrta promjera-of-housings.jpg

2.  Tolerancija visine središta bloka jastuka

tolerancije-of-jastuk-blok-centar height.jpg

3.  Tolerancija kućišta

tolerancije-of-housing.jpg

4.  Neodređena tolerancija odljevaka

neodređen tolerancija-of-castings.jpg

5.  Tolerancija prešanih čeličnih kućišta

tolerancije-of-prešanog čelika-housings.jpg