Nosivost materijala za podmazivanje masti
Ima eksperimentalnu opremu
Nošenje čeličnih materijala
Noseći čeličnu kontrolu kuglice
Kontrola materijala odvodnih blokova