Jedinice s visokotemperaturnim zrakom koje upravljaju zrakom mogu raditi neprekidno više od 60 minuta pri 300 ℃ radne temperature i neće se pokvariti nakon 20 sati neprekidnog rada po vremenu na 100 ℃ radne temperature.

Pridržavajte se zahtjeva JB / T 10281-2014 "Ventilator ispušnih plinova za specifikacije za gašenje požara", pomozite nekim proizvođačima ventilatora da prođu GA211 "Ispitne metode visoke temperature za protupožarni ventilator u sustavu odzračivanja dima" i dobijte 3C certifikat.


visoka temp test.png